Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Hundseth, Svanhild

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 24
Personleg rekord: 45:23
Siste resultat: 45:23 (EFR 1983)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198046:58
EFR 198247:51
EFR 198345:23
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå