Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Grut, Torunn

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 35:14
Siste resultat: 37:45 (EFR 2015)
Klubbar: Syril IL

Løpsresultat

EFR 200636:32
EFR 200735:14
EFR 201336:20
EFR 201537:45


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå