Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Husa, Jostein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 33:46
Siste resultat: 33:58 (EFR 1985)
Klubbar: Balestrand IL Fedje IL Sygna v.g.s.

Løpsresultat

EFR 198233:46
EFR 198434:25
EFR 198533:58


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå