Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Husnes, Ingmar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 35:50
Siste resultat: 40:25 (EFR 1994)
Klubbar: Sogndal IL

Løpsresultat

EFR 198535:50
EFR 198736:09
EFR 198937:00
EFR 199037:08
EFR 199137:37
EFR 199237:33
EFR 199338:50
EFR 199440:25


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå