Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Losnegård, Reidar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 32:32
Siste resultat: 33:23 (EFR 2004)
Klubbar: F?rde IL Teletrim Sogndal

Løpsresultat

EFR 200032:32
EFR 200433:23


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå