Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Romøren, Tor Inge

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 13
Personleg rekord: 40:11
Siste resultat: 49:05 (EFR 2018)
Klubbar: NOVA HiG MRFC

Løpsresultat

EFR 200044:13
EFR 200444:49
EFR 200542:13
EFR 200645:38
EFR 200743:11
EFR 200840:11
EFR 200940:13
EFR 201143:37
EFR 201242:09
EFR 201444:17
EFR 201343:31
EFR 201548:07
EFR 201849:05


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå