Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Taule, Stine Mari Haugen

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 9
Personleg rekord: 36:29
Siste resultat: 36:29 (EFR 2015)
Klubbar: Kyrkjeb? IL

Løpsresultat

EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 201437:49
EFR 201536:29


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå