Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Balevik, Anders H

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 30
Personleg rekord: 40:02
Siste resultat: 42:04 (EFR 1986)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198242:02
EFR 198340:02
EFR 198441:56
EFR 198543:07
EFR 198642:04
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2018TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå