Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Lien, Per Oddvar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 13
Personleg rekord: 32:29
Siste resultat: 34:10 (EFR 2013)
Klubbar: IL H?yang Kyrkjeb? IL

Løpsresultat

EFR 200137:34
EFR 200335:39
EFR 200436:04
EFR 200535:20
EFR 200734:29
EFR 200832:52
EFR 200934:41
EFR 201033:27
EFR 201132:29
EFR 201232:47
EFR 201434:03
EFR 201334:10


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå