Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Johannesen, Erling H

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 9
Personleg rekord: 32:07
Siste resultat: 40:44 (EFR 2000)
Klubbar: F?rde IL

Løpsresultat

EFR 198434:40
EFR 198632:07
EFR 198934:22
EFR 199335:41
EFR 199436:11
EFR 199536:06
EFR 199638:05
EFR 199838:46
EFR 200040:44


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå