Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Johnsen, Ernst Åge

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 28:30
Siste resultat: 33:27 (EFR 1998)
Klubbar: Sogndal IL Kaupanger IL Sauradnkameratadn

Løpsresultat

EFR 198129:54
EFR 198328:30
EFR 198429:39
EFR 198530:33
EFR 198629:22
EFR 199732:35
EFR 199833:27


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå