Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Klausen, Peter

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 41:44
Siste resultat: 42:43 (EFR 1985)
Klubbar: Balestrand IL Sygna v.g.s.

Løpsresultat

EFR 198441:44
EFR 198542:43


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå