Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Hønsi, Svein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 33:27
Siste resultat: 36:31 (EFR 2006)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 200433:27
EFR 200533:45
EFR 200636:31


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå