Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Holsen, Brynjar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 34:12
Siste resultat: 36:17 (EFR 2008)
Klubbar: Eikefjord IL

Løpsresultat

EFR 200434:12
EFR 200535:50
EFR 200635:41
EFR 200735:35
EFR 200836:17


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå