Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Killingrød, Trond

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 28:54
Siste resultat: 28:54 (EFR 2014)
Klubbar: Syril IL

Løpsresultat

EFR 200429:49
EFR 201030:26
EFR 201230:18
EFR 201428:54


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå