Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Grindedal, Leif Bjørn Finden

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 28:33
Siste resultat: 28:33 (EFR 2014)
Klubbar: Feios IL

Løpsresultat

EFR 200530:16
EFR 200729:35
EFR 201428:33


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå