Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Kristensen, Jan Helge

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 31:23
Siste resultat: 32:45 (EFR 1990)
Klubbar: Brekke IL

Løpsresultat

EFR 198331:23
EFR 198431:54
EFR 198533:46
EFR 199032:45
EFR 2008TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå