Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Krosshaug, Knut Jarle

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 30:09
Siste resultat: 33:08 (EFR 1988)
Klubbar: Syril IL

Løpsresultat

EFR 198330:56
EFR 198430:09
EFR 198530:32
EFR 198630:44
EFR 198730:35
EFR 198833:08


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå