Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Kvalsøren, Hans

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 29:33
Siste resultat: 36:04 (EFR 2005)
Klubbar: Il Bj?rn

Løpsresultat

EFR 198331:58
EFR 198431:13
EFR 198530:20
EFR 198629:33
EFR 199232:57
EFR 199333:55
EFR 199631:18
EFR 199732:18
EFR 199933:01
EFR 200536:04


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå