Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Kvalsøren, Oddvar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 23
Personleg rekord: 35:45
Siste resultat: 38:54 (EFR 1992)
Klubbar: Luster IL

Løpsresultat

EFR 198436:24
EFR 198535:55
EFR 198636:57
EFR 198736:37
EFR 198837:25
EFR 198935:45
EFR 199036:47
EFR 199136:42
EFR 199238:54
EFR 2007TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå