Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Gotvassli, Olav

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 28:33
Siste resultat: 29:16 (EFR 1986)
Klubbar: Svelgen T & IL Flor? Turn & Idrettsforening

Løpsresultat

EFR 198129:18
EFR 198228:52
EFR 198328:33
EFR 198429:02
EFR 198529:16
EFR 198629:16


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå