Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Langeteig, Kjell

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 20
Personleg rekord: 32:39
Siste resultat: 38:07 (EFR 2001)
Klubbar: Balestrand IL Vetlefjorden IL

Løpsresultat

EFR 198739:08
EFR 198837:39
EFR 198937:17
EFR 199035:59
EFR 199133:05
EFR 199334:31
EFR 199432:39
EFR 199637:45
EFR 199734:38
EFR 199934:56
EFR 200036:05
EFR 200138:07
EFR 2014TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå