Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Langeteig, Rune

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 35:21
Siste resultat: 35:33 (EFR 1991)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198741:34
EFR 198849:13
EFR 198935:21
EFR 199036:02
EFR 199135:33


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå