Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Wenjum, Sigrid Kjos

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 36:40
Siste resultat: 36:47 (EFR 1986)
Klubbar: Hafslo IL

Løpsresultat

EFR 197939:43
EFR 198037:21
EFR 198137:09
EFR 198336:40
EFR 198436:41
EFR 198636:47


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå