Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Lavik, Øystein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 9
Personleg rekord: 39:52
Siste resultat: 40:58 (EFR 1994)
Klubbar: Balestrand IL Syril IL

Løpsresultat

EFR 198442:47
EFR 198741:02
EFR 199040:51
EFR 199139:52
EFR 199440:58


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå