Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Taule, Jan T.

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 32:37
Siste resultat: 33:57 (EFR 1991)
Klubbar: Sogndal IL F?rde IL

Løpsresultat

EFR 198837:11
EFR 198936:25
EFR 199032:37
EFR 199133:57


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå