Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Lerheim, Jens

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 22
Personleg rekord: 30:10
Siste resultat: 34:20 (EFR 1990)
Klubbar: Sogndal IL

Løpsresultat

EFR 198030:51
EFR 198131:39
EFR 198231:05
EFR 198330:10
EFR 198433:02
EFR 198533:37
EFR 199034:20


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå