Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Bårdsen, Einar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 33:33
Siste resultat: 35:17 (EFR 1996)
Klubbar: COOP`N, F?rde

Løpsresultat

EFR 199333:33
EFR 199635:17


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå