Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Erdal, Toril Å.

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 1
Personleg rekord: 46:26
Siste resultat: 46:26 (EFR 1994)
Klubbar: Akilles BIL

Løpsresultat

EFR 199446:26


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå