Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Norstad, Erik

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 0
Personleg rekord: 41:10
Siste resultat: 41:10 (EFR 1996)
Klubbar: Sognekraft

Løpsresultat

EFR 199641:10


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå