Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Lilleby, Finn Olav

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 16
Personleg rekord: 30:51
Siste resultat: 33:57 (EFR 1998)
Klubbar: Vegil Syril IL

Løpsresultat

EFR 198335:09
EFR 198432:28
EFR 198530:51
EFR 198832:42
EFR 199034:02
EFR 199133:52
EFR 199233:06
EFR 199331:48
EFR 199434:53
EFR 199531:19
EFR 199633:02
EFR 199734:15
EFR 199833:57
EFR 2011TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå