Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: van den Tillaar, Roland

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 34:09
Siste resultat: 34:09 (EFR 2008)
Klubbar: NTNUI

Løpsresultat

EFR 200634:35
EFR 200735:18
EFR 200834:09


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå