Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Netland, Liv Rigmor

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 9
Personleg rekord: 45:03
Siste resultat: 45:03 (EFR 2016)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 2007TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 201545:41
EFR 201645:03
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå