Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Berge, Else

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 45:13
Siste resultat: 55:40 (EFR 1995)
Klubbar: Sentrum IL Hyllestad IL

Løpsresultat

EFR 198145:13
EFR 198646:38
EFR 198948:22
EFR 199048:07
EFR 199555:40


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå