Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Bøyum, Per Olav

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 30:43
Siste resultat: 30:43 (EFR 2010)
Klubbar: FYKIL Syril IL Fylkesbaatane-flagget

Løpsresultat

EFR 200735:50
EFR 200931:03
EFR 201030:43


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå