Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Øyre, Øystein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 34:29
Siste resultat: 46:43 (EFR 2008)
Klubbar: Sogndal IL Syril IL

Løpsresultat

EFR 200734:29
EFR 200846:43


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå