Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Wold, Svein Inge

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 30:18
Siste resultat: 35:47 (EFR 2010)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 199330:18
EFR 200833:34
EFR 200934:31
EFR 201035:47
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå