Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Wold, Endre

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 29:22
Siste resultat: 29:41 (EFR 2013)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 200835:47
EFR 200933:05
EFR 201031:15
EFR 201229:22
EFR 201329:41
EFR 2014TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå