Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Kongsvik, Knut

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 34:12
Siste resultat: 36:17 (EFR 2011)
Klubbar: F?rde IL

Løpsresultat

EFR 200834:12
EFR 200935:34
EFR 201034:19
EFR 201136:17


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå