Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Turvoll, Joar Grov

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 29:30
Siste resultat: 30:05 (EFR 2013)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 200832:48
EFR 200933:01
EFR 201032:58
EFR 201230:58
EFR 201330:05
EFR 201429:30


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå