Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Menes, Arnstein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 30
Personleg rekord: 34:19
Siste resultat: 43:04 (EFR 2008)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198839:29
EFR 198935:40
EFR 199038:53
EFR 199134:47
EFR 199234:19
EFR 199335:28
EFR 199436:02
EFR 199537:00
EFR 199636:28
EFR 199735:25
EFR 199836:55
EFR 199941:37
EFR 2007TRIM
EFR 200843:04
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå