Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Midthun, Hall

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 28:35
Siste resultat: 30:34 (EFR 1990)
Klubbar: Eivindvik IL

Løpsresultat

EFR 198030:52
EFR 198129:55
EFR 198229:24
EFR 198329:32
EFR 198429:44
EFR 198628:35
EFR 199030:34


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå