Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Berge, Hans

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 14
Personleg rekord: 38:52
Siste resultat: 55:41 (EFR 1995)
Klubbar: Sentrum IL Hyllestad IL Hyllestad pensj.

Løpsresultat

EFR 198140:29
EFR 198240:08
EFR 198339:57
EFR 198440:22
EFR 198540:06
EFR 198638:54
EFR 198742:44
EFR 198838:52
EFR 198940:54
EFR 199041:54
EFR 199142:55
EFR 199343:25
EFR 199448:59
EFR 199555:41


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå