Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Klett, Peter

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 39:38
Siste resultat: 40:06 (EFR 2013)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 200943:12
EFR 201042:21
EFR 201141:47
EFR 201241:40
EFR 201340:06
EFR 201439:38


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå