Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Lefdal, Bertine Thorsnes

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 36:00
Siste resultat: 36:00 (EFR 2012)
Klubbar: Il Bj?rn

Løpsresultat

EFR 200940:24
EFR 201040:42
EFR 201136:25
EFR 201236:00


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå