Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Solheim, Einar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 40:00
Siste resultat: 42:42 (EFR 2015)
Klubbar: F?rde IL

Løpsresultat

EFR 200940:12
EFR 201040:00
EFR 201141:19
EFR 201443:18
EFR 201542:42


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå