Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Lefdal, Gunn Beate Thorsnes

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 37:40
Siste resultat: 38:42 (EFR 2011)
Klubbar: Il Bj?rn

Løpsresultat

EFR 200937:40
EFR 201138:42


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå