Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Hegrenes, Vegard

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 8
Personleg rekord: 29:53
Siste resultat: 32:29 (EFR 2018)
Klubbar: F?rde IL F?rde IL

Løpsresultat

EFR 200941:18
EFR 201037:00
EFR 201134:35
EFR 201230:15
EFR 201329:53
EFR 201430:03
EFR 201630:04
EFR 201832:29


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå