Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Hegrenes, Norvald

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 33:54
Siste resultat: 34:05 (EFR 2013)
Klubbar: F?rde IL

Løpsresultat

EFR 200933:54
EFR 201334:05


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå