Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Berge, Jarle

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 20
Personleg rekord: 29:10
Siste resultat: 35:49 (EFR 2016)
Klubbar: Kyrkjeb? IL

Løpsresultat

EFR 198430:39
EFR 198534:43
EFR 198633:34
EFR 198734:28
EFR 198932:35
EFR 199131:10
EFR 199231:10
EFR 199330:19
EFR 199529:33
EFR 199629:10
EFR 199829:12
EFR 199930:04
EFR 200230:30
EFR 200329:55
EFR 200430:44
EFR 200731:41
EFR 200830:35
EFR 200930:33
EFR 201431:42
EFR 201635:49


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå